Unicate

O Firmie

Firma UNICATE wykonuje operaty szacunkowe zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawcy majątkowych.   Proces szacowania nieruchomości  poprzedzony jest każdorazowo wizją lokalną, dokładną analizą rynku, oceną stanu technicznego nieruchomości.Gwarantujemy terminowość, rzetelność i solidność wykonanej wyceny nieruchomości.

Usługi firmy UNICATE

 

Świadczymy usługi dla podmiotów gospodarczych, banków oraz klientów indywidualnych w zakresie:

 • wycena działek niezabudowanych
 • wycena nieruchomości komercyjnych: powierzchnie biurowe, magazyny, obiekty usługowo-handlowe, lokale użytkowe i inne
 • wycena gruntów inwestycyjnych
 • wycena nieruchomości mieszkalnych: domy, mieszkania

Ponadto wyceniamy również:

 • nieruchomości rolne i leśne, 
 • służebności gruntowe, przesyłu 
 • oraz inne prawa związane z nieruchomościami. 

Wyceniamy nieruchomości dla różnych celów i potrzeb:

 • kupna, sprzedaży, zamiany, zniesienia współwłasności
 • zabezpieczenia kredytu bankowego
 • sprawozdań finansowych
 • negocjacji cen z potencjalnym nabywcą
 • postępowań sądowych i komorniczych
 • aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste
 • opłat planistycznych
 • oraz innych celów indywidualnych i biznesowych, w tym wycena przedsiębiorstw dla celów sprawozdań majątkowych, sprawozdań finansowych, celów kredytowych.

Usługa wyceny nieruchomości jest świadczona przede wszystkim na terenie miasta Wrocław, powiatu wrocławskiego i powiatów sąsiednich m.in. Oleśnica, Trzebnica, Oława, Brzeg, Oborniki Śląski, Miękinia, Środa Śląska. 

Sporządzone przez nas wyceny nieruchomości honorowane są przez wszystkie banki. Wycenę sporządza rzeczoznawca majątkowy, który posiada uprawnienia z zakresu wycena nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności bankowych i  znajduje się na liście rekomendowanych przez Związek Banków Polskich rzeczoznawców majątkowych.

 

Nasz Zespół

Poznaj nasz zespół

Lucyna Lechowska

Właściciel firmy

Dariusz Lechowski

Koordynator projektów